Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

 

De adviesraad Sociaal Domein Westerwolde wil allen die zich inzetten voor:
Zorg, wonen, welzijn, ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en armoede en eenzaamheid veel sterkte wensen in deze zware tijden.

Ook willen wij respect en bewondering uitspreken voor alle hulpverleners die 24/7 bezig zijn te vechten tegen het Covid-19 virus en voor alle andere beroepsgroepen die getroffen worden door de gevolgen hiervan.

Onderstaand email adres staat open voor het melden van de problemen die u ondervindt en voor suggesties hoe het beter zou kunnen op het gebied van Participatie, Jeugdhulp en WMO.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wat wij doen

Met de oprichting van de gemeente Westerwolde per 1 januari 2018 werd ook een nieuwe Adviesraad voor het Sociaal Domein in het leven geroepen. Het Sociaal Domein gaat over het leven van de inwoners: over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij; over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden; over ziek worden en het leven met een ziekte of makke; over gehandicaptenzorg, ouderenzorg, armoede en eenzaamheid, laaggeletterdheid.

De gemeente Westerwolde is verantwoordelijk voor het maken van beleid op al deze gebieden en hecht er zeer aan dat hierover vanuit de Westerwolder samenleving wordt meegedacht. In dat kader is er een niet onbelangrijke rol weggelegd voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde, een onafhankelijk adviesorgaan. Deze Raad voorziet (primair) de gemeenteraad van gevraagd en ook ongevraagd advies over de ontwikkelingen en het gemeentebeleid op de drie taakvelden van het Sociaal Domein: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en Werk & Inkomen (Participatie), en behartigt op deze wijze de belangen van de inwoners van Westerwolde.

Met het instellen van de Adviesraad beoogt de gemeenteraad van Westerwolde te voldoen aan de wettelijke verplichting om cli├źnten en hun vertegenwoordigers inspraak te geven en hen actief te betrekken bij ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid op de genoemde terreinen van WMO, Jeugd en Participatie.

De Adviesraad tracht zijn doel in de eerste plaats te bereiken door voortdurend kennis te nemen van wat er leeft onder inwoners die gebruik maken van de voorzieningen van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet, en wat er in het algemeen onder de inwoners van de gemeente leeft. Leden van de Adviesraad bezoeken in dat kader regelmatig relevante openbare bijeenkomsten, om te ervaren wat er speelt en om geïnformeerd te worden over positieve en negatieve ervaringen van inwoners met de uitvoering van de sociale regelingen binnen de gemeente. Dergelijke inlichtingen kunnen anoniem besproken worden in de Adviesraad en indien relevant worden meegenomen bij het opstellen van adviezen.

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde zijn openbaar. Iedereen kan ze bijwonen zonder zich op te hoeven geven. Inwoners kunnen ook zelf een kwestie in de Adviesraad aan de orde stellen. Wilt u van die mogelijkheid gebruikmaken of direct contact met de adviesraad, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De voorzitter van de adviesraad Johannes Veerenhuis-lens, heeft op 7 mei 2020 een interview gegeven op radio Groningen 1 over het functioneren van de adviesraad. Het interview kunt u hier terug luisteren.