Agenda 2020

De Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde geeft de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van beleid en verordeningen. Dit betreft onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen. De vergaderingen van de Adviesraad zijn in principe openbaar.

Aanvang van de vergaderingen 14.00-16.00 uur.

11-02-2020 (dinsdag)
17-03-2020 (dinsdag)
16-04-2020 (donderdag)
21-05-2020 (donderdag)
18-06-2020 (donderdag)
16-07-2020 (donderdag)

17-09-2020 (donderdag)
15-10-2020 (donderdag)
19-11-2020 (donderdag)
17-12-2020 (donderdag)