Agenda

De Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde geeft de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van beleid en verordeningen. Dit betreft onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen. De vergaderingen van de Adviesraad zijn in principe openbaar.

Donderdag 21 februari 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 21 maart 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 18 april 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 16 mei 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 20 juni 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 18 juli 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 19 september 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 17 oktober 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 21 november 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Donderdag 19 december 2019, 14.00 uur, gemeentehuis Sellingen: vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde

Vriescheloo Webdesign