Klankbordgroep

Leden van de gemeenteraad van Westerwolde vormen voor de Adviesraad een klankbordgroep.

Zij nemen regelmatig voor overleg deel aan vergaderingen van de Adviesraad.

Het betreft de volgende gemeenteraadsleden:
- dhr. W. Eilert, PvdA,
- dhr. H. van der Goot, Gemeentebelangen,
- dhr. H.J. Kuper, CDA,
- dhr. R. ter Veen, VVD,
- dhr. E. Hoomoedt, Groen Links,
- mevr. A. Janse, PvdD.