Basisdocumenten van de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde


Verordening
Op 28 maart 2018 stelde de gemeenteraad van Westerwolde op voorstel van Burgemeester en Wethouders (d.d. 6 februari 2018) de 'Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde' vast. Deze is hier te vinden

Reglement
Op 20 september 2018 stelde de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde zijn 'Huishoudelijk Reglement' vast. Dit is hier te vinden