Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein WesterwoldeWie wij zijn

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde hebben zichzelf kandidaat gesteld en zijn vervolgens op hun geschiktheid beoordeeld door een commissie van gemeenteraadsleden. Zij zijn allen vrijwilliger en hebben uitdrukkelijk geen politieke banden. Hun motivatie komt voort uit hun betrokkenheid met het sociaal domein. Er zijn mensen bij die voor ouderen actief zijn; zelf in een hulpverlenende instelling werken of kleinschalig zorgondernemer zijn; aan een (vak)bond gelieerd zijn; kennis bezitten op het gebied van openbaar en speciaal vervoer; of als cliënt dagelijks omgaan met soms ingewikkelde regelgeving. Anderen, onder wie de voorzitter, beschikken over juridische en/of bestuurlijke kennis en ervaring.

De Adviesraad vergadert elke maand, met uitzondering van juli en augustus. De leden ontvangen per bijgewoonde vergadering voor hun inzet een wettelijke vrijwilligersvergoeding om de kosten van vervoer, computer, printer, e.d. te compenseren. Hun benoeming is gebonden aan een termijn van drie jaar.

Individuele leden nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten, symposia e.d. met het sociaal domein als onderwerp en leveren ook daar hun bijdrage.

Drie leden vormen het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad, te weten:
Drs. Johannes Veerenhuis-Lens, voorzitter,
Cindy Stooker,
secretaris,
Ria Reis, penningmeester.

De Adviesraad wordt ambtelijk begeleid door Arno Reijns.

Overige leden van de Adviesraad:
Annet Braam,
Bennie Bredek,
Rudie Cosse,
Drs. André Hielkema,
Gea Jansingh,
Jan Pot,
Annie Uil-Drent.

Op de foto van links naar rechts: André, Jan, Annie, Bennie, Annet, Ria, Cindy, Gea, Rudie, Johannes.